วิธีการสั่งซื้อ-ชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อ

 1. ระบุพื้นที่ของเต็นท์ผ้าใบที่ต้องการเช่น ความกว้าง x ความยาว x ความสูงของเสา หน่วยเป็นเมตร

 2. ระบุชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ส่งเต็นท์ สถานที่ติดตั้งเต็นท์

3. ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่ E-mail : setthiphaabai@gmail.com

4. รอรับใบเสนอราคาจากทางร้าน

5. ยืนยันการสั่งซื้อโดยส่งใบสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

E-mail : setthiphaabai@gmail.com