วิธีการสั่งซื้อ-ชำระเงิน

  1. วิธีการสั่งซื้อ

 1. ระบุพื้นที่ของเต็นท์ผ้าใบที่ต้องการเช่น ความกว้าง x ความยาว x ความสูงของเสา หน่วยเป็นเมตร

 2. ระบุชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ส่งเต็นท์ สถานที่ติดตั้งเต็นท์

3. ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่                                  Line​ : 0802915344                                                     E-mail : tentphaabai@gmail.com

4. รอรับใบเสนอราคาจากทางร้าน

5. ยืนยันการสั่งซื้อโดยส่งใบสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

Line​ : 0802915344​                                 E-mail : tentphaabai@gmail.com