เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ นำไปใช้งานได้หลากหลาย ทำที่จอดรถ เต็นท์ศูนย์อาหาร เต็นท์ขายสินค้า เต็นท์โกดังเก็บสินค้า เต็นท์โกดังเก็บของ สามารถสั่งทำเต็นท์ผ้าใบแบบเปิดโล่งด้านข้าง หรือสั่งทำผ้าใบชักรอกปิดเพิ่มเติมด้านข้างได้ตามความต้องการ

 

เต็นท์ผ้าใบขนาด 10×30 เมตร เสาสูง 3 เมตร พร้อมผ้าใบปิดรอบข้าง

เต็นท์โกดังขนาด 10x30x3 เมตร

เต็นท์โกดังขนาด 10x30x3 เมตร

เต็นท์โกดังขนาด 10x30x3 เมตร

เต็นท์โกดังขนาด 10x30x3 เมตร

 

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ 10×30 เมตร เสาสูง 3 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ 10x30x3 เมตร พร้อมผ้าใบปิดรอบข้าง

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ 10x30x3 เมตร พร้อมผ้าใบปิดรอบข้าง

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ 10x30x3 เมตร พร้อมผ้าใบปิดรอบข้าง

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ 10x30x3 เมตร พร้อมผ้าใบปิดรอบข้าง

 

เต็นท์ผ้าใบขนาด 7x9x3.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบ 7x9x3.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบ 7x9x3.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 7x9x3.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 7x9x3.50 เมตร

 

ตารางสีผ้าใบ