เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ นำไปใช้งานได้หลากหลาย ทำที่จอดรถ เต็นท์ศูนย์อาหาร เต็นท์ขายสินค้า เต็นท์โกดังเก็บสินค้า เต็นท์โกดังเก็บของ สามารถสั่งทำเต็นท์ผ้าใบแบบเปิดโล่งด้านข้าง หรือสั่งทำผ้าใบชักรอกปิดเพิ่มเติมด้านข้างได้ตามความต้องการ

เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ มีขนาดตามมาตรฐานดังนี้

เต็นท์ผ้าใบขนาด 10×15 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 10×20 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 10×30 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 10×40 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 12×15 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 12×20 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 12×30 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 12×40 เมตร

ระยะเวลาการส่งมอบงาน ภายใน 10-15 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อและค่ามัดจำ

 

เต็นท์โกดังขนาด 10x30x3 เมตร
เต็นท์โกดังขนาด 10x30x3 เมตร
เต็นท์ผ้าใบขนาด 10x15 เมตร
เต็นท์ผ้าใบขนาด 10×15 เมตร
ตารางสีผ้าใบ
ตารางสีผ้าใบ