เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว เต็นท์ทรงจั่วติดตั้งได้ง่าย มีราคาถูกกว่าเต็นท์ทรงโค้ง เลือกสีเดียวหรือสลับสีทูโทนได้ สามารถสั่งทำเต็นท์ผ้าใบทรงจั่วแบบเปิดโล่งด้านข้าง หรือสั่งทำผ้าใบชักรอกปิดเพิ่มเติมด้านข้างเต็นท์ได้ตามความต้องการ

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว 5×10 เมตร เสาสูง 2.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่วขนาด 5x10 เมตร

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่วขนาด 5×10 เมตร

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว 5x10 เมตร เสาสูง 2.50 เมต

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว 5×10 เมตร เสาสูง 2.50 เมต

 

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว 4×8 เมตร เสาสูง 2.50 เมตร

เต็นท์ทรงจั่วขนาด 4x8x2.50 เมตร พร้อมผ้าใบชักรอกรอบข้าง

เต็นท์ทรงจั่วขนาด 4x8x2.50 เมตร พร้อมผ้าใบชักรอกรอบข้าง

เต็นท์ทรงจั่วขนาด 4x8x2.50 เมตร พร้อมผ้าใบชักรอกรอบข้าง

เต็นท์ทรงจั่วขนาด 4x8x2.50 เมตร พร้อมผ้าใบชักรอกรอบข้าง

 

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว 5×10 เมตร เสาสูง 2.50 เมตร พร้อมผ้าใบชักรอก

เต็นท์ทรงจั่วขนาด 5x10x2.50 เมตร พร้อมผ้าใบชักรอก

เต็นท์ทรงจั่วขนาด 5x10x2.50 เมตร พร้อมผ้าใบชักรอก

 ตารางสีผ้าใบ

ตารางสีผ้าใบ